Editovateľný zoznam (grid)

Základný prvok agend, slúži typicky na zadávanie riadkov jednotlivých záznamov agendy a pod. Objavuje sa na mnohých miestach systému ABRA Gen v dokladových agendách a v číselníkoch (výberových aj nevýberových) otvorených vo forme veľkého číselníka.

Všade, kde sa vyskytuje, má podobný vzhľad a platia preň jednotné pravidlá správania a ovládania, čo si popíšeme v nasledujúcom texte: