Označovanie v editovateľných zoznamoch

V prípade, že je v nejakom zobrazenom editovateľnom zozname povolené označovanie záznamov (tzn. v danom mieste programu je zmysluplné), je možné využiť funkciu hromadného označovania alebo označovať ručne. Spôsob označovania je vo všetkých editovateľných zoznamoch rovnaký a platia preň jednotné pravidlá správania a ovládania.

Počet označených záznamov je viditeľný v prvku Informačný panel, ktorý sa nachádza nad editovateľným zoznamom, ale len vtedy, keď je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie informačného panelu nad editovateľnými gridmi.

Označené záznamy sú farebne odlíšené, podobne ako pri aktuálnom zázname. Zda je aktuální záznam rovněž označen či nikoli je snadno rozeznatelné podle tvaru ukazatele (indikátoru) zcela vlevo u každého záznamu.

Pri editovateľnom gride je možné označovať pomocou nasledujúcich klávesových skratiek.

Klávesové skratky na ručné označovanie:

Kláves. skratka Popis
Ins Neguje stav označenia aktuálneho záznamu a ak je to možné, kurzor sa presunie na nasledujúci záznam.
Ctrl+Ins (Del) Označí (resp. odznačí) všetky záznamy v zozname.
Shift+šípka dole (hore) Označí (prípadne odznačí) aktuálny a následný (predošlý) záznam. Ak kláves Shift pridržíte a opakovane stlačíte (alebo tiež pridržíte) kláves šípka dole (hore), označia sa všetky následné (predošlé) záznamy. To, či sa označia alebo odznačia, závisí od toho, v akom stave bol záznam, s ktorým sa začalo.
Ctrl+Shift+šípka dole (hore) Funguje podobne ako Shift+šípka dole (hore) s tým rozdielom, že to, či sa označuje alebo odznačuje, závisí od stavu označenia každého záznamu - prebieha teda negácia označenia.