Needitovateľný zoznam (grid)

Základný prvok agend. Objavuje sa na mnohých miestach systému ABRA Gen v dokladových agendách aj v číselníkoch (malých/veľkých, výberových/nevýberových). Zobrazuje vlastný obsah agendy, teda jednotlivé záznamy z kníh, číselníkov.

Má jednotný vzhľad a platia preň jednotné pravidlá správania a ovládania, čo si popíšeme v nasledujúcom texte: