Označovanie v needitovateľných zoznamoch

V prípade, že je v nejakom zobrazenom needitovateľnom zozname povolené označovanie záznamov (tzn. v danom mieste programu je zmysluplné), je možné využiť funkciu hromadného označovania alebo označovať ručne. Spôsob označovania je vo všetkých needitovateľných zoznamoch rovnaký a platia preň jednotné pravidlá správania a ovládania.

Počet označených záznamov je viditeľný v prvku Informačný panel, ktorý sa nachádza nad needitovateľným zoznamom. Označené záznamy sú farebne odlíšené, podobne ako pri aktuálnom zázname. Zda je aktuální záznam rovněž označen či nikoli je snadno rozeznatelné podle tvaru ukazatele (indikátoru) zcela vlevo u každého záznamu.

Ďalej sú uvedené informácie, ktoré s označovaním súvisia: