Triedenie v needitovateľných zoznamoch

Vo väčšine needitovateľných zoznamov v dokladových agendách i v číselníkoch si je je možné zvoliť, podľa ktorej položky (položiek) budú záznamy roztriedené, v niektorých prípadoch je podľa tejto položky možné i rýchlo vyhľadávať v paneli na vyhľadávanie a triedenie. Triedenie je riešené inak pri dokladových agendách a inak pri číselníkoch (vyplýva z princípu oboch agend), preto sa ponúkajú aj rozdielne možnosti, ako triedenie zvoliť. No je koncipované tak, aby mal užívateľ pokiaľ možno vždy možnosť triedenie si podľa vybraných položiek rýchlo prepínať kliknutím na hlavičku stĺpca (podrobnejšie viď ďalej).

Väčšina needitovateľných zoznamov podporuje aj funkciu na hľadanie hodnoty v zozname na dohľadanie záznamu, pomocou ktorej je tiež možné rýchlo nájsť záznam obsahujúci zadanú hodnotu, a to aj bez nutnosti prepínania triedenia.

Prepnutie triedenia podľa iného kľúča (inej položky) nijako neovplyvní zobrazené poradie stĺpcov vlastného zoznamu hodnôt. A to preto, že v zozname je možné užívateľsky meniť poradie a veľkosť jednotlivých stĺpcov a prispôsobiť si tak každý takýto zoznam vlastným potrebám. Automatická zmena poradia stĺpcov po zmene triedenia by potom mohla byť nežiaduca.