Dátumy na dokladoch, ich predvypĺňanie a validácia

Pre všetky doklady platia všeobecné pravidlá pre predvypĺňanie jednotlivých dátumov pri tvorbe nového dokladu, resp. pri jeho oprave a pravidlá pre validáciu - teda kontrolu správnosti zadaných dát. Okrem toho platia špeciálne pravidlá na predvypĺňanie dátumových položiek v prípade zúčtovania zálohových listov do dokladu predpisu. V ďalšom texte preto uvedieme pravidlá predvypĺňania typických dátumov na dokladoch a to ako pre samostatný nový doklad, tak pre doklad spojený so zúčtovaním zálohového listu (ZL).

Pri vystavených dokladoch:

Pre doklady, ktoré vznikli skopírovaním pôvodného dokladu pomocou funkcie Skopírovať, platí: Na nový kopírovaný doklad sa z pôvodného dokladu prevezme dátum dokladu a obdobie, ak má parameter Pri kópii dokladu preberať dátum a obdobie hodnotu Áno. Ak má parameter hodnotu Nie, dátum dokladu a obdobie sa predvyplní rovnako ako v prípade novo vystavovaného dokladu podľa nižšie uvedených pravidiel. Následkom toho sa i obsah položiek Dátum plnenia, Splatnosť, Dátum dodania, Dátum INTRASTAT a pod. líši od hodnôt uvedených na pôvodnom doklade, keďže sa počítajú z dátumu vystavenia dokladu.