Procesná tvorba dokladov - všeobecne

Aby bola práca so systémom čo najefektívnejšia, je potrebné zaistiť rýchlu tvorbu dokladov, ktoré vznikajú počas spracovania nejakého procesu vo firme. Ako bolo popísané v kap. Importy dokladov všeobecne, v systéme je všeobecne možné vytvárať doklady naimportovaním iných už skôr vystavených. Obstaranie dokladu sa tak značne zjednoduší a urýchli, sú evidované vzájomné väzby dokladov atď. Zviazané doklady je možné prehliadať na špeciálnych subzáložkách, otvorením zodpovedajúcej agendy automaticky príslušne obmedzenej za súvisiace doklady alebo inak.

Ďalej je uvedené: