Procesná tvorba dokladov - Objednávka prijatá -> Pokladničný príjem

Ide o jednu z možností tvorby pokladničného príjmu (PP). Odkiaľ ju je možné vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového PP, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy PP. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.

Pre tvorbu pokladničných príjemiek podľa objednávok prijatých platia obdobné pravidlá ako pre tvorbu faktúr vydaných podľa objednávok prijatých s nasledujúcimi odlišnosťami:

  • Do PP nie je možné zúčtovávať zálohové listy. Tým pádom sa v rámci importu OP do PP neponúka možnosť zúčtovať prípadné ZL zviazané s importovanými objednávkami.
  • Pre tvorbu nového pokladničného príjmu sa nezadáva len rad dokladov, ale aj pokladňa. Zvolená pokladňa ovplyvňuje, aké rady je možné použiť. Zároveň určuje menu vystavovaného dokladu, pričom mena ovplyvňuje použiteľné Typy obchodu. Preto je možnosť prevzatia niektorých hlavičkových údajov zo zdrojového dokladu obmedzená.

Popis týchto pravidiel a popis možných spôsobov importu (čerpaní) dodacích listov (režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL" atď.) viď procesná tvorba dokladov - Objednávka prijatá -> Faktúra vydaná.

Medzi OP a PP vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby OP a X-väzby PP.