Procesná tvorba dokladov - Objednávka vydaná -> Pokladničný výdaj

Ide o jednu z možností tvorby pokladničnej výdajky (PV). Odkiaľ je možné tvorbu PV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie novej PV, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy PV. Pre tvorbu PV s importom OV platia podobné pravidlá ako pre tvorbu FP s importom OV. Viď procesná tvorba dokladov - OV -> FP. Tu však s nasledujúcimi odlišnosťami:

  • Pre tvorbu nového pokladničného výdaja sa nezadáva len rad dokladov, ale aj pokladňa. Zvolená pokladňa ovplyvňuje, aké rady je možné použiť. Zároveň určuje menu vystavovaného dokladu, pričom mena ovplyvňuje použiteľné Typy obchodu. Preto je možnosť prevzatia niektorých hlavičkových údajov zo zdrojového dokladu obmedzená.

Medzi OV a PV vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby OV a X-väzby PV.

Odkiaľ napríklad je možné vyvolať tvorbu pre dvojicu OV-PV?