Procesná tvorba dokladov - Príjemka -> Pokladničný príjem

Ide o jednu z možností tvorby pokladničného príjmu (PP). Odkiaľ je možné tvorbu PP vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového PP, pozri popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy PP. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.

Pre tvorbu pokladničných príjemiek podľa príjemiek platia obdobné pravidlá ako pre tvorbu faktúr vydaných podľa príjemiek s nasledujúcimi odlišnosťami:

  • Pre tvorbu nového pokladničného príjmu sa nezadáva len rad dokladov, ale aj pokladňa. Zvolená pokladňa ovplyvňuje, aké rady je možné použiť. Zároveň určuje menu vystavovaného dokladu, pričom mena ovplyvňuje použiteľné Typy obchodu. Preto je možnosť prevzatia niektorých hlavičkových údajov z príjemky obmedzená.

    Pokladničný príjem podľa príjemky nie je možné vystaviť v prípade, keď sa líši mena uvedená na príjemke od meny pokladne pokladničného príjmu.

Popis týchto pravidiel viď procesná tvorba dokladov - Príjemka -> Faktúra vydaná.

Medzi PR a PP vzniká voľná väzba. Viď záložku X-väzby PR a X-väzby PP.