Procesná tvorba dokladov - Príjemka -> Pokladňa výdaj

Ide o jednu z možností tvorby pokladničného výdaja (PV). Odkiaľ je možné tvorbu PV vyvolať a aké sú ďalšie podmienky pre vytvorenie nového PV, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam agendy PV. Čo je procesná tvorba dokladov a jej význam, viď kap. Procesná tvorba dokladov - všeobecne. Všeobecný postup viď kap. Procesná tvorba dokladov - Fázy a sprievodca tvorbou dokladu.

Pre tvorbu pokladničných výdajov podľa príjemiek platia obdobné pravidlá ako pre tvorbu faktúr prijatých podľa príjemiek s nasledujúcimi odlišnosťami:

  • Pre tvorbu nového pokladničného výdaja sa nezadáva len rad dokladov, ale aj pokladňa. Zvolená pokladňa ovplyvňuje, aké rady je možné použiť. Zároveň určuje menu vystavovaného dokladu, pričom mena ovplyvňuje použiteľné Typy obchodu. Preto je možnosť prevzatia niektorých hlavičkových údajov zo zdrojového dokladu obmedzená.

Popis týchto pravidiel viď procesná tvorba dokladov - Príjemka -> Faktúra prijatá.

Medzi PR a PV vzniká pevná väzba. Viď záložku X-väzby PR a X-väzby PV.