Sprievodca vyhľadaním dokladu

Umožňuje v danej agende niekoľkými spôsobmi vyhľadať príslušný doklad. Sprievodcu môžete vyvolať z rôznych miest programu v situáciách, keď je potrebné k danému platiacemu dokladu dohľadať doklad platený. Tento sprievodca je všeobecnejší ako Sprievodca výberom dokladu. Sprievodca výberom dokladu umožňuje vyhľadať doklad podľa množstva kritérií v jednej konkrétnej agende (v okamihu jeho vyvolania je už známe, v ktorej agende sa bude vyhľadávať), Sprievodca vyhľadaním dokladu umožňuje vyhľadať doklad cez viacero agend naraz (napr. vyhľadá doklad podľa zadaného variabilného symbolu bez ohľadu na to, či ide o faktúru, dobropis a pod.).

Tohto sprievodcu je možné vyvolať v miestach zadávania platieb napr.:

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

Ďalšie kroky sprievodcu sa líšia podľa toho, ktorá možnosť dohľadania je zvolená: