Sprievodca hromadnej zmeny obsahu noriem kompletizácie

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Normy kompletizácie po vyvolaní funkcie Hromadná oprava obsahu noriem.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Jednotlivé kroky sprievodcu: