Sprievodca naplánovaním automatického spustenia

Sprievodca umožní priamo z agendy, z ktorej bol vyvolaný, zadať naplánovanú úlohu, a to s predvyplneným nastavením podľa údajov aktuálne zadaných v agende, z ktorej bol vyvolaný.

Sprievodca sa ponúkne po vyvolaní funkcie Naplánovať. Funkcia Naplánovať je dostupná z rôznych miest programu, v ktorých má táto akcia zmysel. Viď napr.:

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu: