Průvodce odesláním informací

Speciální průvodce, který je k dispozici pro účely odeslání informací výrobci (např. o chybě). Vytvoří xml soubor obsahující požadované informace a zprostředkuje jeho zaslání výrobci.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Jednotlivé kroky tohoto a jejich obsah závisí na tom, odkud je průvodce vyvolán:

K některým krokům: