Sprievodca odoslaním pošty

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Uzávierky pošty po vyvolaní funkcie Odoslať v záložke Zoznam. Funkcia má dva režimy: umožňuje vybrané doklady uzávierky pošty označiť ako odoslané alebo toto označenie naopak zrušiť.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu pre obidva režimy funkcie Odoslanie: