Sprievodca vytvorením hodnotených dodávateľov zo skladových kariet

Jednoduchý sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Hodnotení dodávatelia po vyvolaní funkcie Pridať zo skladových kariet. Umožňuje hromadne pridať dodávateľov, ktorí majú byť hodnotení.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu: