Sprievodca spracovaním dokumentov pre komunikáciu s Verejným rozhraním pre e-Podanie (VREP)

V lokalizácii pre SR nie je kapitola k dispozícii, pretože sa agenda pre túto lokalizáciu nedodáva. Nemá pre ňu význam.

V SR nebol tzv. VREP zavedený a elektronické podania sa riešia iným spôsobom. Viď tiež popis ovládačov v kap. Spracovanie dokumentov, typy ovládačov a ich stavy.