Sprievodca rozpočítaním nákladov

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Príjemiek. Umožňuje automaticky kompletne rozpočítať zadané celkové vedľajšie obstarávacie náklady na jednotlivé riadky dokladu podľa zadaných kritérií.

Automaticky rozpočítavať je možné len vedľajšie obstarávacie náklady zadávané absolútnou sumou! (Pri vedľajších obstarávacích nákladoch zadávaných percentom sa vypočíta vedľajší obstarávací náklad daného riadka ako dané percento z celkovej sumy riadka dokladu a nie je teda čo rozpočítavať). V ďalšom texte popíšeme jednotlivé časti tohto sprievodcu. V prvom kroku doladíte údaje potrebné pre rozpočítanie (ovplyvňujúce, do akých riadkov sa bude rozpočítavať suma zadaná v druhom kroku) a v druhom kroku sumy na rozpočítanie a ako ich rozpočítať.

V rámci daného sprievodcu môžete pre vedľajšie náklady zadať:

 • na dopravu a na ostatné náklady
  • do ktorých riadkov sa majú rozpočítať
  • spôsob, ktorým sa majú do riadkov rozpočítať
  • celkové sumy nákladov, ktoré sa majú rozpočítať
 • na clo a iné percentuálne náklady
  • sadzby cla a percentuálnych nákladov pre jednotlivé riadky príjemky
  • celkové sumy nákladov, ktoré sa majú rozpočítať a to pre každú sadzbu zvlášť

   V prípade cla a perc. nákladov sa nevolí spôsob rozpočítania, rozpočítava sa na riadky v pomere ich celkových čiastok.

Objasníme na príkladoch:

Príklad 1: Majme príjemku, na nej 3 karty K1 až K3 v nasledujúcich počtoch a s nasledujúcimi cenami:
 

KartaPočetCena
K15 ks1000 EUR
K27 ks2000 EUR
K33 ks3000 EUR

V sprievodcovi rozpočítaním zadáme, že náklady za dopravu nechceme premietnuť do nákladov za tovar K2, do nákladov za tovar K1 a K3 áno a celkové náklady za dopravu zadáme 500EUR. Zvolíme rozpočítanie podľa ceny. Suma 500EUR sa tak rozdelí medzi karty K1 a K3 v pomere 1:3 (1000EUR:3000EUR), na kartu K2 sa náklady za dopravu nepremietnu. Ak by sme zvolili rozpočítanie napr. podľa množstva, tak by sa 500EUR rozdelilo medzi karty K1 a K3 v pomere 5:3.

Príklad 2: Majme príjemku a na nej 4 riadky s kartami K1 až K4 v nasledujúcich sadzbách cla a s nasledujúcimi celkovými cenami:
 

KartaCloCena
K110%1000 EUR
K211%2000 EUR
K310%3000 EUR
K411%4000 EUR

V sprievodcovi rozpočítaním zadáme celkový náklad za clo pre sadzbu 10% 400EUR a pre sadzbu 11% 660 EUR. Po automatickom rozpočítaní sa suma 400EUR rozdelí medzi karty K1 a K3 v pomere 1:3 (1000EUR:3000EUR) a suma 660EUR sa rozdelí medzi karty K2 a K4 v pomere 1:2 (2000EUR:4000EUR).

 

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu: