Sprievodca rozpúšťaním oceňovacích rozdielov

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Interné doklady po vyvolaní funkcie Podľa vzorca v záložke Zoznam. Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Ide o nástroj na rozpúšťanie oceňovacích rozdielov vzniknutých medzi Vratkami príjemiek a súvisiacimi Dobropismi faktúr prijatých alebo podobnými dokladmi.

Funkcia umožňuje automaticky hromadne vygenerovať interné doklady na vyrovnanie (podobne ako interné doklady generované na vyrovnanie saldokonta).

V nasledujúcom texte sú popísané jednotlivé kroky Sprievodcu rozpúšťaním oceňovacích rozdielov pre oba režimy. Všeobecne platí, že všetky voľby, pri ktorých to má zmysel, sa v jednotlivých krokoch pamätajú na užívateľa.

Funkcia má dva režimy: