Sprievodca zlúčením firiem

Umožňuje zlučovať firmy, ich prevádzkarne a pripojené osoby v agende Adresár firiem.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu: