Sprievodca tvorbou vzájomného zápočtu

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Vzájomných zápočtov po vyvolaní funkcie Sprievodca v záložke Detail pri editácii dokladu. Umožňuje k zadanej firme automaticky dohľadať neuhradené doklady s charakterom pohľadávok alebo záväzkov a hromadne z nich vybrať do riadkov editovaného dokladu vzájomného zápočtu.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu: