Všeobecné pravidlá - sprievodca

V nasledujúcich kapitolách sú rôzne typy sprievodcov vyskytujúcich sa v ABRA Gen a spoločné zásady pre sprievodcov prebrané podrobnejšie: