Sprievodca uložením/načítaním obsahu ABRA schránky

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agendách podporujúcich prácu s ABRA schránkou po vyvolaní funkcie Uložiť obsah ABRA schránky do súboru resp. Načítať obsah ABRA schránky do súboru. Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu pre obe funkcie: