Sprievodca uzavretím dokladov pošty

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Odoslanej pošty po vyvolaní funkcie Uzávierka v záložke Zoznam. Slúži na uzavretie vybraných poštových zásielok zahrnutím do príslušných dokladov uzávierky pošty. Sprievodca ponúka aj možnosť pokračovať, teda uzavreté zásielky rovno nastaviť ako odoslané (podoba funkcie Odoslať z agendy Uzávierky pošty).

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu: