Průvodce výběrem dokladu resp. Průvodce výběrem záznamu

Umožňuje z nějaké cílové agendy vybrat nějaký konkrétní doklad resp. záznam a to ve většině případů několika způsoby. Průvodce může být vyvolán z různých míst programu, většinou v situacích, kdy chceme provést vazbu stávajícího dokladu na nějaký jiný doklad (např. k faktuře vydané připojit vybraný doklad jako její platbu, provést nové zúčtování zálohového listu do vybraného dokladu, k dokladu připojit přílohu apod.), ale i v případech, kdy nejde přímo o doklad jako takový, ale o libovolný jiný záznam (např. jde o dohledání karty majetku, na niž se odkazují majetkové doklady apod.).

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

Podľa toho, ktorú z nasledujúcich možností zvolíte, sa líšia ďalšie kroky sprievodcu: