Zoznam používaných prípon súborov

Nasledujúci zoznam obsahuje väčšinu prípon súborov, ktoré systém ABRA Gen používa na rôzne účely. Väčšina z nich je spomenutá vždy v príslušnej kapitole helpu, v ktorej sa o danej problematike hovorí. Tu sú uvedené súhrnne kvôli prehľadu:

Súbory so súvislosťou s exportmi, reportmi a užívateľsky definovateľnými formulármi:

 • .AFF - 'Abra Form Format' - definícia užívateľsky definovateľného formulára
 • .AEF - 'Abra Export Format' - definícia exportu
 • .ARF - 'Abra Report Format' - definícia reportu
 • .ARD - 'ABRA Report Data' - kocka pre definície, účtovné výkazy
 • .AWD - 'ABRA Window Definition' - definovateľné panely
 • .ISDOC/.ISDOCX - formát na prenos elektronických dokladov

Definície DynSQL:

Súvisiace s inštaláciou:

 • .NXP - 'NX-Patch' - Súbor záplaty
 • .NXA - 'NX-Archive' - všeobecný archív, napr. initdata - použitie v starších verziách (do v. 10.01 vrát.), aktuálne sa nepoužívajú
 • .AIS - 'ABRA Install sets' - inštalačná sada
 • .DLL/.SO - súbory knižníc s deklaráciami doplnkových funkcií pre FireBird
 • .EXE - spustiteľné súbory pre samotný systém ABRA, aplikačný server, autoserver, webové služby, rôzne nástroje a. i.

Pre zálohovanie resp. obnovu dát:

 • .NXB - 'NX-Backup' - Súbor zálohy - použitie v starších verziách (do v. 10.01 vrát.), aktuálne sa nepoužívajú
 • .NXI - 'NX-Info' - Súbor informácií o zálohe - použitie v starších verziách (do v. 10.01 vrát.), aktuálne sa nepoužívajú
 • .NXD - 'NX-Definition' - Definičný súbor zálohy - použitie v starších verziách (do v. 10.01 vrát.), aktuálne sa nepoužívajú
 • .ABF - 'ABRA Backup File' - Súbor zálohy - použitie od v. 10.02.01. vrát.

Súvisiace s databázou:

 • .GDB - 'InterBase Database File' - súbor databázy - použitie v starších verziách (do v. 9.02 vrát.)
 • .FDB - 'FireBird Database File' - súbor databázy v databázovom prostredí Firebird
 • .DBI - identifikácia spojenia na zdrojovú databázu
 • .DBS - súvisí s prechodom na EURo
 • .DAT - všeobecne používaná prípona pre dátové súbory ("nejaké" súbory, v ktorých sú nejaké "dáta") - použitie od v. 10.02.01. vrát.
 • .DBO - 'Databázové operácie' - súbor databázových operácií (napr. na vytvorenie novej databázy, realizáciu update, zákazníckej úpravy databázy a. i.) - použitie od v. 10.02.01. vrát.
 • .DEM - 'Demodáta' - súbor s databázovými operáciami na naplnenie databázy demodátami; v rovnakom formáte sú distribuované súbory so štartdátami a initdátami (ide o rovnaký formát ako .DBO, prípona .DAT bola zavedená len kvôli pohodliu užívateľa (aby sa pri výbere súborov s demodátami, štartdátami,... neponúkali všetky .DBO súbory)) - použitie od v. 10.02.01. vrát.
 • .DBE - 'Databázový export' - súbor s vyexportovanými dátami pre riešenie prechodu medzi systémami ABRA Gen s inými databázovými platformami - použitie od v. 10.02.01. vrát.

Drivery POSových zariadení:

 • .G3P - 'G3 Printer, tlačiarne'
 • .G3S - 'G3 Scales, váhy'
 • .G3U - 'G3 User Display, displeje'
 • .G3T - 'G3 Terminal, terminály na platobné karty'
 • .G3D - 'G3 Drawer, zásuvky na peniaze'
 • .G3B - 'G3 Barcode scanner, čítačky čiarového kódu'

Ostatné "externé" rozpoznávané prípony:

 • .TXT - Textové súbory
 • .RTF - 'Rich Text Format'
 • .XLS - Súbory vo formáte Excel
 • .XLSX - Súbory vo formáte Excel 2007
 • .XLA - Doplnok MS Excel
 • .HTM - 'HTML Format'
 • .CSV - 'Comma Separated Value', textový súbor s položkami oddelenými čiarkou
 • .PDF - 'Portable Document Format'
 • .FDF - 'Acrobat Forms Data Format', FDF je formát, ktorý sa všeobecne používa na naplnenie dát do formulárov v PDF formáte, viď účtovné výkazy
 • .CFG - Konfiguračné súbory CFG
 • .DBF - Súbory databázy DBF
 • .SXC - 'Open Office 1.0 Document'
 • .ODS - 'Open Document Spreadsheet'

  *.ODF = otvorený súborový formát (OpenDocument formát). Definícia štandardu ODF obsahuje odporúčané prípony .OD*, tzn. teda napr. *.ODT pre textový dokument, *.ODS pre tabuľku, *.ODP pre prezentáciu atď.

 • .JPG
 • a. i.
 • .CHM -  Kompilovaný HTML súbor nápovedy, prehliadač: hh.exe (HTML Help Executable)

Rôzne formáty pre export platobných príkazov a import bankových výpisov v rámci homebankingu, napr.:

 • .GPC - prípona súboru s výpismi
 • .KPC - prípona súboru s príkazmi
 • a. i.