Štandardizované funkcie, ich klávesové skratky a všeobecný popis

Jedným z kladov systému ABRA Gen je jednotné ovládanie, používané v celom systéme. To znamená, že v jednotlivých agendách sa využívajú funkcie s rovnakým názvom a klávesové skratky s rovnakým alebo veľmi podobným významom. V nasledovnej tabuľke si uvedieme