Štruktúra čísla dokladu, variabilný symbol

Číslo dokladu je dané radom (pri zdrojových dokladoch radom zdrojovým, pri ich účtovných obrazoch v účtovníctve radom účtovným), ďalej obdobím a poradovým číslom dokladu v rámci zvoleného radu. Pre túto kombináciu platí, že je unikátna.