Typy obchodu a súvisiace položky

Při vytváření některých dokladů ABRA Gen je možné volit typ obchodu:

Položka na vyvolanie dialógu typu obchodu

Zvolený typ obchodu určuje, aké ďalšie položky sa budú môcť zadávať, či budú povinné, ako budú eventuálne predvyplnené a ako sa doklad bude správať, čo sa týka ďalších evidencií (výpočet a odvody DPH, INTRASTAT, ESL atď.), viď ďalej. Typ obchodu sa zadáva na hlavičke dokladov prostredníctvom dialógu Typ obchodu vyvolaného po stlačení funkčného tlačidla .

V závislosti od:

je možné vyberať z rôznych typov obchodu: