Typy riadkov na dokladoch

Pri vytváraní niektorých dokladov ABRA Gen je možné pri zadávaní riadkov dokladov využívať položku Typ riadka a voliť pomocou nej rôzne typy riadkov a tým v zásade zostaviť doklad ľubovoľného vzhľadu. Prepínanie jednotlivých typov, ich význam, ovládanie a spôsob zadávania dát do týchto riadkov je spoločný, a preto je uvedený tu. Kapitoly popisujúce príslušné agendy, ktorých sa to týka sa sem potom odkazujú.

Riadky dokladov sa zadávajú v záložke Obsah týchto dokladov. Prvá položka, ktorú pre každý riadok ďalej vymenovaných dokladov musíte zadať, je práve Typ riadka. Ide o skrytý zoznam, kde môžete podľa typu dokladu vybrať niektorý z typov riadkov popísaných ďalej:

K zvolenému typu riadka sa viažu aj niektoré ďalšie položky, ktoré sú k dispozícii len vtedy, keď je zvolený daný typ riadka. Tieto položky a základné pravidlá ich použitia popíšeme tu, spolu s popisom jednotlivých typov riadkov. Pokiaľ pre niektorý typ dokladov budú existovať nejaké odlišnosti od všeobecného popisu, budú uvedené v časti popisujúcej záložku Detail danej agendy. Kvôli urýchleniu zadávania sa pre nový riadok typ riadka predvypĺňa zadaným typom z riadka predchádzajúceho.

V obsahu dokladu sa ďalej môžu vyskytovať aj ďalšie položky, ktoré ale od zvoleného typu riadka nezávisia a sú k dispozícii pre všetky typy riadkov (ako napr. stredisko, zákazka atď.) K dispozícii môžu byť tiež nejaké ďalšie špecifické položky určené len pre danú agendu (ako napr. dátum dodania, zdroj nákladovej ceny atď.). Tieto položky môžu byť rôzne (podľa toho, o akú agendu ide) a budú preto popísané vždy v popise záložky Detail danej agendy.

Typy riadkov: