Všeobecné pravidla platné pre celý systém

V tejto časti nájdete popis užívateľského rozhrania (interface) a spôsoby jeho ovládania. Odporúčame vám oboznámiť sa s týmito pasážami pred zahájením vlastnej práce so systémom. Jedná se o zásady a obecná pravidla, která jsou společná pro celý systém a na která se budeme v dalším textu odvolávat.