Všeobecné pravidlá - číselníky

Zde naleznete obecná pravidla neboli zásady pro agendy číselníkové. Tzn. ide o zoznam nejakých prvkov a ich hodnôt, ktorý užívateľ používa na zadávanie, vyberanie z neho napr. do číselníkových položiek a pod.

V ďalších kapitolách postupne popíšeme typy číselníkov, spoločné prvky, ktoré sa typicky v číselníkoch vyskytujú, ich vlastnosti a ovládanie. Ak bude nejaký konkrétny číselník obsahovať nejaké ďalšie špecifické prvky, budú popísané v kapitole popisujúcej tento konkrétny číselník. Podobne, ak bude potrebné niektoré zo spoločných prvkov alebo ich správanie v konkrétnom číselníku bližšie špecifikovať, tento popis bude tiež uvedený spolu s popisom konkrétneho číselníka.

V následujících kapitolách jsou společné zásady pro agendy číselníkové probrány podrobněji: