Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy)

Zde naleznete obecná pravidla neboli zásady pro agendy dokladové. Takovým agendám můžeme říkat i agendy typu kniha, protože obsahují seznamy vystavených dokladů daného typu. Tj. představují vlastně "knihy dokladů". Takáto agenda môže obsahovať veľké množstvo záznamov (vytvorených skladových dokladov, fakturačných dokladov a pod.) a nie vždy je potrebné (a vhodné) pracovať so všetkými záznamami naraz, predovšetkým kvôli rýchlosti ale aj prehľadnosti spracovania. Preto je možné po vstupe do agendy stanoviť obmedzenie pre záznamy, s ktorými chcete práve pracovať. To, čo bude daná kniha aktuálne obsahovať v záložke Zoznam, závisí od obmedzení, ktoré si užívateľ aktuálne zvolil. Na to slúži záložka Obmedzenie. Dokladová agenda okrem obmedzovacej záložky typicky obsahuje aj záložky Zoznam, Detail príp. ďalšie podľa konkrétnej agendy.

V následujících kapitolách jsou společné zásady pro agendy dokladové probrány podrobněji: