Všeobecné pravidlá - spoločné

V tejto časti nájdete popis užívateľského rozhrania (interface) a spôsoby jeho ovládania. Odporúčame vám oboznámiť sa s týmito pasážami pred zahájením vlastnej práce so systémom. V tejto časti nájdete všeobecné pravidlá a popisy, ktoré sú spoločné pre celý systém a na ktoré sa budeme v ďalšom texte odvolávať.

Systém je vo všeobecnosti možné ovládať rôznymi spôsobmi, tzn. napr. voľbou z menu, pomocou horúcich kláves (hot-keys), stlačením príslušných tlačidiel a pod., pričom môžete využívať ako klávesnicu, tak myš. Vo väčšine prípadov máte k dispozícii viac možností naraz a potom je len na vás, ktorú si vyberiete, ktorá vám v danom okamžite najviac vyhovuje z hľadiska zvyklosti, rýchlosti a pod.

Rôzne možnosti ovládania v jednom mieste programu nemusia byť rovnako vhodné. Ide o Windows aplikáciu, takže vo väčšine prípadov budete zrejme uprednostňovať ovládanie myšou, ale existujú aj výnimky. Napríklad v zadávaní riadkov dokladov, kde väčšina vstupov bude z klávesnice, využijete klávesnicu aj na vyvolanie nejakej ponuky, na uloženie a pod.

Okrem všeobecného ovládania programu sa pri používaní systému dostanete do styku aj s niektorými špecifickými objektmi alebo úlohami. Nasledujúci výpočet upozorňuje na tie, ktoré sú v príslušných podkapitolách popísané podrobnejšie: