Základné charakteristiky užívateľského rozhrania


Užívateľské rozhranie
(interface) spĺňa nasledujúce zásady, ktoré sa pri jeho návrhu brali do úvahy:

  • Aplikácia je ovládateľná myšou aj klávesnicou.
  • Podobné agendy majú podobné až zhodné ovládanie.
  • Minimalizácia počtu otvorených okien.
  • Vzájomné prepojenie agend - možnosť vyvolávať agendy vzájomne.
  • Možnosť spustiť si viac úloh súčasne.
  • Štandardizácia základných klávesových skratiek niektorých funkcií tak, že vo všetkých agendách majú zhodný alebo podobný význam (F1,F2,F3...).
  • Systém ovládania podobné zvyklostiam z prostredia Windows.
  • SDI interface.
  • Vzhľad okna, v ktorom sú konkrétne informácie o zvolenej agende, je v jednotlivých agendách zhodný alebo veľmi podobný. Obsahuje typicky niekoľko záložiek (Zoznam, Detail, Obmedzenie, ...) - platí pre číselníkové a dokladové agendy, prípadne jednotlivá okná sprievodcov pre agendy charakteru sprievodca. Je možné mať otvorených (spustených) niekoľko agend naraz, je možné ich vyvolávať jednu z druhej a otvárať si ich samostatne alebo "cez" seba. Takže z jedného miesta aplikácie je možné rovno získať maximum všetkých súvisiacich údajov.