Základné ovládacie prvky v okne

Po otvorení agendy sa na obrazovke objaví hlavné okno aplikácie, v ktorom pracujete so systémom ABRA Gen. Pritom sa budete stretávať s rôznymi typmi definovateľných formulárov a s rôznymi typmi prvkov (objektov). Pretože ich vlastnosti a ovládanie sú v celom systéme jednotné, sú popísané v samostatných kapitolách a ďalší text sa na ne len odvoláva: