Skryté zoznamy (combo box)

Položka skrytý zoznam - combo box má v rámci zadávacieho poľa v pravej časti umiestnené tlačidlo so šípkou /// v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu.