Editačné položky všeobecne

Editačné položky sú všeobecne povedané akékoľvek položky, do ktorých je možné zapisovať z klávesnice. Môžu to byť textové položky, dátumové, číselníkové, položky typu poznámka a pod. Viď Základné ovládacie prvky v okne Môžu vyzerať rôzne v závislosti od nastavenia vzhľadu.