Editačné položky s históriou

Pri niektorých položkách systému môže byť dané, že sa pre danú položku má sledovať história zmien údajov v nej zadaných (pričom môže ísť o položky ľubovoľného typu, tzn. číselníkové, dátumové, číselné a pod.).