Editačné položky typu čas

Ide o špeciálny typ editačnej položky, ktorá je určená len na zadávanie času.