Editačné položky číselníkové

Tieto editačné položky slúžia na zadanie hodnoty výberom z číselníka.