Editačné položky typu dátum resp. dátum a čas

Tieto editačné položky slúžia na zadanie dátumu a príp. i času.