Editačné položky typu poznámka

Ide o špeciálny typ editačnej položky, ktorá je určená pre uchovanie dlhších textov. Typicky poznámky k nejakému záznamu. Ako systémová položka býva na formulároch obmedzená dĺžkou reťazca 8192 znakov (napr. textové pole poznámky k firme v Adresári), a to bez ohľadu na to, ak zodpovedá v databáze dátový typ BLOB, ktorý je neobmedzenej dĺžky.