Editačné položky typu výraz

Ide o špeciálny typ editačnej položky, ktorá je určená na editáciu výrazov, ktorých rozsah má všeobecne premenlivú dĺžku. Typicky výrazy v agendách, v ktorých sa definujú nejaké vzorce, ktoré sa potom vyhodnocujú, napr. vo výpočtových schémach v mzdách, v definíciách štatistických hodnôt a pod. Nie je obmedzená dĺžkou. Vnútorne ide o typ varChar.