Editačné položky na výber z dátového modelu BO

Tieto editačné položky slúžia na výber z dátového modelu BO (Business objektu).