Funkčné tlačidlá

Funkčné tlačidlá sú prvky, ktorých stlačenie vyvolá akciu spojenú s tlačidlom. Typicky ide o jednu z možností, ako spúšťať funkcie dostupné v danej agende, viď panel tlačidiel hlavného okna aplikácie resp. viď Možnosti spúšťania funkcií. Funkčné tlačidlá ale môžu slúžiť aj k inému účelu ako k spusteniu funkcie a môžu byť umiestnené aj v iných častiach hlavného okna aplikácie, napr. na lište navigátorov, ako súčasť panela na výber záznamov, alebo všeobecne kdekoľvek v záložkách Detail resp. iných záložkách či v jednotlivých oknách sprievodcov.