Funkčné tlačidlá s voľbou (multifunkčné tlačidlá, multiakcie)

Na niektorých miestach systému sa namiesto bežných funkčných tlačidiel vyskytujú tlačidlá, ktoré sú spojené s viacerými akciami a pri ktorých môžete zvoliť, aká presne akcia sa má po stlačení tlačidla vykonať. V tom prípade je v rámci príslušného funkčného tlačidla k dispozícii naviac špeciálne tlačidlo na vyvolanie ponuky podvolieb , ktoré o. i. indikuje, že ide o multifunkčné tlačidlo.