Hlásenia, dialógové okná

Pri práci s programom sa na obrazovke objavujú rôzne hlásenia. Pokračovať môžete vždy stlačením príslušného tlačidla. Ide o modálne oknáVo Windows sa takto nazýva okno, ktoré keď je vyvolané, na obrazovke "zatieni" všetky ostatné okná a nie je možné ho odsunúť do pozadia bez toho, aby sa s ním užívateľ priamo "vysporiadal" (tzn. stlačil OK, zrušiť, atď.). Typicky sa vyskytuje v prípadoch hlásení o chybách systému, interaktívnych dialógoch a pod. Opakom je nemodálne okno..