Lišta navigátora

Navigátor je prvok, ktorý slúži predovšetkým na pohyb po jednotlivých záznamoch v needitovateľných zoznamoch alebo po jednotlivých riadkoch editovateľných zoznamov príp. na pohyb po záznamoch na niektorých iných typoch formulárov. Na lište navigátora sa môžu príp. nachádzať aj funkčné tlačidlá na vyvolanie niektorých ďalších funkcií.